A Sívánanda jógarendszer

Szvámi Sivánanda tanításaira épülő jógaszervezetek szinte a világ minden részén találhatóak, Indiától kezdve Amerikán és Nyugat-Európán keresztül egészen Magyarországig.

Terjedésük és népszerűségük oka Sivánanda mester hitelessége és tanításának alkalmazhatósága a nyugati ember mindennapi életében.

Sivananda Swami a Himalájában

A Sívánanda jógarendszer rövid története

Szvámi Sivánanda orvosi, kórházigazgatói karrierjéről mondott le azért, hogy jógiként segíthessen az embereknek. Tanításait a jóga ősi alapműveire építette.

Egyik legismertebb tanítványa Szvámi Visnu-Dévánanda volt, akit a spirituális mester-láncban Szvámi Gadzsánanamánanda követett. Ő adta át tanításait OMKAR-nak / Veres András / Indiában, akinek a Sivananda-jóga magyarországi meghonosodását köszönhetjük.

Budapesten 1996 óta működik a Sivananda Jógaközpont.

Kecskeméten a SZELIDMOZGÁS JÓGAHÁZ hivatott arra, hogy Sivánanda testi és lelki egészséget javító jógatanításait továbbadja az érdeklődőknek.

Sivánanda élete az emberiség szolgálatának példája mind orvosi évei alatt, mind később, világhírű bölcsként és megvilágosodott jógiként. Mindenkit szolgálni, mindenkit szeretni és mindenkiben meglátni az istenit: ezek voltak tanításának és életének alapelvei.
Több mint kétszáz könyvet írt, amelyek a szeretet és szolgálat üzenetét hordozzák.

RÉSZLET SZVÁMI SIVÁNANDA ÖNÉLETRAJZI ÍRÁSÁBÓL:

„Életerő, egészség, tiszta felfogás,mélységes tudás, tiszta, hatékony akarat és erkölcsi integritás – ezek mind részei az emberség teljességét felismerő megtapasztalásnak.
Alkalmazkodni,idomulni, és elfogadni, mindenben a jót meglátni…

… hogy megérezzük egységünket minden egyes lénnyel, és hogy mindenkit egyenlő mércével mérjünk.”

Szvámí Sívánanda

Egy másik helyen a következőképpen fogalmaz Sívánanda:

„A jógaoktatás nem foglalkozás, hanem szádhana /lelki gyakorlat/.
A jó tanító jó tanítvány is egyben. Képes megérteni saját mesterétől kapott tanításokat, gyakorolja ezeket, majd a közvetlen, személyes tapasztalatai alapján alázattal adja tovább őket.”

Szvámí Sívánanda